Ponadstandardowe zarządzanie portfelami nieruchomości

Oferujemy usługi zarządzania aktywami (zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak biura, centra handlowe i parki magazynowe), do których należy profesjonalne doradztwo połączone z identyfikacją i rozwiązywaniem problemów dotyczących określonego portfela. Celem naszych usług jest wykorzystanie potencjału portfela i maksymalizacja jego wartości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Nasze działania obejmują zarządzanie portfelem nieruchomości, począwszy od ich zakupu przez inwestora, poprzez nadzór nad wynajmem i bieżące zarządzanie za pośrednictwem administratora, aż po przygotowywanie transakcji sprzedaży w najbardziej korzystnym dla inwestora momencie.

Last updated: 01/10/2015 00:00