Obsługa non performing loans

Usługa ta jest skierowana do właścicieli aktywów wysokiego ryzyka, a także banków odczuwających skutki posiadania przeterminowanych kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych (tzw. Non Performing Loans). Zespół Prelios Real Estate Advisory oferuje klientom wiedzę zdobytą podczas zarządzania i stabilizowania trudnych oraz ryzykownych portfeli nieruchomości w Polsce i za granicą.

Last updated: 01/10/2015 00:00